Modernizace D1 úsek 15, EXIT 112 Jihlava - EXIT 119 Velký Beranov

Nejdůležitější stavbou, která byla prováděna Vodohospodářskými stavbami, je modernizace naší páteřní dálnice D1. Projekt řeší modernizaci v úseku od km 113,320 do km 119,300. Celková délka stavby je 5,980 km.

Stavba byla rozdělena do 5 etap:

0. Etapa – Oprava vozovky před stavbou
1. Etapa – Snesení nadjezdu
2. Etapa - Provizorní rozšíření - Práce ve středním dělícím pásu + pilíř nadjezdu ve středním dělícím pásu
3. Etapa – práce na levém jízdním pruhu
4. Etapa – Práce na pravém jízdním pruhu
5. Etapa – Dokončení

Stavba dálnice D6 Nové Strašecí - Řevničov

Silnice I/6 je důležitou komunikací, která je součástí české, ale i evropské silniční sítě. Spojuje Prahu, Karlovy Vary a Cheb, naši republiku opouští na hraničním přechodu Pomezí nad Ohří – Schirnding (ČR – SRN). Umožňuje i propojení mezi Prahou a Jáchymovem, Mariánskými Lázněmi nebo Františkovými Lázněmi.
Celková délka úpravy hlavní trasy je 5,550 km. Předcházející úsek dálnice D6 je již delší dobu v provozu a je ukončen v mimoúrovňové křižovatce Nové Strašecí se silnicí II/237.

Dálnice D6 je navržena jako čtyřpruhová v kategorii R 25,5/100. Stávající silnice I/6 bude převedena do silnic II. třídy s označením II/606.

Silnice D6 Nové Sedlo - Jenišov

Celková délka D6 Nové Sedlo – Jenišov je cca 4567 m. Na KÚ bude stavba napojena na stávající silnici I/6 směrem na Sokolov a Cheb. Na tomto úseku VHS zajišťovaly násypy výšky 6 m (v místech opěr mostů 15 m). Podloží násypu je tvořeno písky a štěrky s různým množstvím jemnozrnné frakce. V místě pod stávající asfaltovou vozovku byla provedena sanace pláně úpravou zemin popílkem.

Součástí stavby bylo odstranění asfaltového krytu vozovky silnice I/6 Jenišov – Nové Sedlo.

Stavba dálnice D8

Vodohospodářské stavby Teplice se podílely na velkém dopravním projektu mezinárodního významu, na stavbě dálnice D8. Dálnice D8 je součástí IV. evropského multimodálního dopravního koridoru Berlín – Drážďany – Praha– Bratislava – Gyor – Budapešť– Arad – Craiova – Sofie – Plovdiv– Istanbul. VHS jako podzhotovitel provedl mostní objekt, inženýrské sítě, regulace potoků, mimoúrovňovou křižovatku u Úžína, stavební práce pro stavbu vlastního dálničního tělesa a příslušenství dálnice.Budování dálnice D8, na které se VHS pouze podílela, je stavbou 0807/I Trmice – Knínice,měřící 12244 km. Na trase je 19 mostů a 4 mimoúrovňové křižovatky. Stavba začíná na konci mostu u Trmic, kde navazuje na trasu Řehlovice – Trmice. V místě napojení je mimoúrovňová křižovatka sloužící pro napojení Trmic a Ústí nad Labem. Odtud dálnice vede mostní estakádou dlouhou 1133 m přes železniční trať, následně další estakádou přes údolí Ždírnického potoka v délce 468 m. Za estakádou je mimoúrovňová křižovatka Předlice. Dále vede západně od železniční tratě Ústí nad Labem – Most, kterou podchází společně s doprovodní silnicí III/52364. Pokračuje dál až k obci Úžín, kde se mimoúrovňově kříží se silnicí I/30. Odsud se trasa stáčí doprava v souběhu se silnicí I/13. Mostem podchází železniční trať Děčín – Oldřichov. Konec stavby je za mimoúrovňovou křižovatkou Knínice se silnicí I/13 mezi osadou Žďárek a Knínice a napojuje se na stavbu 0807/II Knínice – stání hranice ČR/SRN.