Z historie


Po znárodnění soukromých stavebních firem v letech 1945 a 1948 podnikal v oboru vodohospodářských staveb stát prostřednictvím národních podniků. Počátky společnosti VHS sahají do roku 1953, kdy pod názvem Vodotechna a Vodohospodářská stavební obnova působili přímí předchůdci této společnosti. Jméno VHS se prosazuje v roce 1957 jako název centrálního specializovaného vodohospodářského podniku pro severní Čechy. Jeho úkolem bylo podílet se na rozvoji regionu jako uhelné, průmyslové a energetické základny tehdejšího socialistického státu. V té době docházelo k prudkému rozvoji průmyslové a městské zástavby a nedostačovala kapacita stávajících přívodů a úpraven pitné vody, odvodů vody splaškové a její čištění. Od jednoduchých oprav a údržby vodovodů a kanalizací se tak během několika let rozvinul výrobní program VHS ve vyčerpávající sortiment vodohospodářkých staveb včetně úprav říčních koryt nebo podzemních i nadzemních potrubních vedení. 

Středisko Ústí nad Labem
Středisko Ústí nad Labem
Opěrná zeď na Kameničce v Hřen
Opěrná zeď na Kameničce v Hřen

V roce 1965 měl podnik čtyři stavební správy - v Děčíně, Ústí nad Labem Vaňově, Teplicích a Liberci. Největší rozvoj prodělal v sedmdesátých letech, kdy se začala modernizovat centra severočeských měst a dopravní síť. Přibývaly stavby velkých vodojemů, úpraven vod, čistíren odpadních vod a pro budoucnost velmi důležité silniční stavby.

V osmdesátých letech, po začlenění podniku do Pozemních staveb Ústí nad Labem značně narostlo zapojení kapacit VHS na budování sídlišť, kde prováděly hrubé terénní úpravy, kolektory, chodníky, silnice, opěrné zdi. Do výrobního programu postupně přibyly specializované činnosti typu vložkování ocelových trub čedičem pro struskovody, hydroosev, nebo demolice objektů. Specialisté VHS odstřelili velkou část zástavby při přestavbě ústeckého centra

V roce 1987 zaměstnával podnik přes tři tisíce lidí. Listopad 1989 a následné společenské změny zahájily v podniku dramatický vývoj. Proces znovudobývání bývalé pozice odstartoval rokem 1991, kdy došlo k privatizaci státního podniku VHS. Nová firma se dynamicky rozvíjela a postupně oživovala bývalé závody.
Podnikatelské úspěchy dokazuje růst hodnoty provedených stavebních prací, kdy v roce 1994 to bylo 312 miliónů a v roce 1999 už částka přesáhla miliardu korun. Firma získala nové zkušenosti při stavbě zemních hrází a skládek popelovin. Rozvinula projekt rekultivací, které řešily ekologické zátěže minulosti jako jsou sanace chemické skládky v Chabařovicích u Ústí nad Labem, bývalého letiště v Žatci, sanační práce probíhaly i na elektrárnách v Počeradech, Prunéřově, Ledvicích a Tušimicích.
Výstavba Nechranického přivadě
Výstavba Nechranického přivadě
Vodovodní díla
Vodovodní díla
Od roku 1998 má VHS majoritní podíl v Prefě Žatec, která vyrábí betonové prefabrikáty využívané pro inženýrské a nebytové stavby. V roce 1999 VHS zakoupily firmu Silniční a inženýrské stavby Ústí nad Labem a jejich výrobní kapacity využily k prosazení na trhu silničního stavitelství. Dnes tvoří výstavba dopravních celků polovinu výkonů společnosti

VHS se také významně zapojily do odstraňování povodňových škod z roku 2002, opravovaly například zavěšený plynovod nad Labem u Ústí poškozený nárazem neřiditelných nákladních lodí.
V roce 2004 VHS zakoupila firmu Plzeňské komunikace, která se zabývá výstavbou a rekonstrukcemi vozovek a chodníků, údržbou komunikací včetně zimní údržby. Od srpna 2007 je jednou ze sedmi divizí společnosti VHS. Zatím k poslednímu rozšíření VHS došlo v roce 2006, kdy se stala majoritním vlastníkem Průmyslového lihovaru v Trmicích, Ústí nad Labem, který se zabývá výrobou bezvodného ethanolu z pšenice biotechnologickým procesem, za účelem jeho využití do paliv dle stanovených globálních cílů EU a členských zemí

V současnosti, více než šedesát let po svém založení, je VHS silnou, stabilní firmou a zaujímá přední místo na stavebním trhu severozápadních Čech.
Svářečské práce
Svářečské práce