Divize Ústí nad Labem, staronově se sídlem v areálu společnosti v Chabařovicích, se zaměřuje především na realizaci železobetonových monolitických i montovaných konstrukcí, inženýrských sítí, rekonstrukce a výstavby mostů a propustků, rekonstrukce a novostavby čistíren odpadních vod, úpraven vod, vodojemů a čerpacích stanic a v neposlední řadě i na výstavbu komunikací, parkovišť, chodníků a sídlištních sportovišť. Nedílnou součástí divize je zámečnická dílna s vybavením na svařování ocele a plastů.

Divize Ústí nad Labem realizuje zakázky jako generální dodavatel, člen sdružení či jako dílčí podzhotovitel. Naší největší devizou je konsolidovaný tým zkušených techniků a spolehlivých dělníků.