Hlavní náplní práce divize Plzeň je provádění kompletních silničních staveb, a to jak oprav a rekonstrukcí, tak i novostaveb. Jsme generálním zhotovitelem pro státní objednatele, zejména pro Správu a údržba silnic Plzeňského kraje, ŘSD, město Plzeň, ale i ostatní města a obce v Plzeňském kraji. Specializujeme se a vlastními kapacitami provádíme pokládku živičných vrstev, konstrukčních vrstev stmelených cementem, nestmelených vrstev, dlažeb a obrub, zemních prací a gravitačních kanalizací. Pro živičné vrstvy používáme materiál ze Západočeské obalovny s.r.o., kde je naše firma vlastníkem 50% majetkového podílu. Nově jsme započali provádění gabionových konstrukcí.